Ładowanie

Wycena
Nieruchomości
Inwestycje
Doradztwo

Jacek Koźliński

Rzeczoznawca majątkowy

//

JIM investment management

O mnie

//

Jim Investment Management istnieje na rynku już od 2004 roku.

Kompetencje w zakresie pośrednictwa oraz zarządzania nieruchomościami zostały udokumentowane licencjami wydanymi przez ministra o numerach 5563 oraz 9855

Od lipca 2020 wpisem do Centralnego Rejestru Rzeczoznawców Majątkowych rozpoczęto działalność w zakresie szacowania nieruchomości.

Jacek Koźliński

Pośrednictwo

Jestem pośrednikiem w sprzedaży i najmie nieruchomości

Zarządzanie

Doświadczenie w zarządzaniu obiektami i portfelem nieruchomości

Doradztwo inwestycyjne

Doradzam, analizuję

Szacowanie nieruchomości

Określam wartość nieruchomości

Marketing nieruchomości

Zawodowy fotograf, ekspert w dokumentacji i promocji ofert nieruchomości

Usługi

//

Rzeczoznawca majątkowy dokonuje określania wartości nieruchomości, a także maszyn i urządzeń trwale związanych z nieruchomością.

Rzeczoznawca majątkowy może sporządzać opracowania i ekspertyzy, niestanowiące operatu szacunkowego, dotyczące:

Rynku nieruchomości oraz doradztwa w zakresie tego rynku

Efektywności inwestowania w nieruchomości i ich rozwoju

Skutków finansowych uchwalania lub zmiany planów miejscowych

Oznaczania przedmiotu odrębnej własności lokali

Bankowo-hipotecznej wartości nieruchomości

Określania wartości nieruchomości na potrzeby indywidualnego inwestora

Wyceny nieruchomości zaliczanych do inwestycji w rozumieniu przepisów o rachunkowości

Wyceny nieruchomości jako środków trwałych jednostek w rozumieniu ustawy o rachunkowości

Dokumenty

//

Jacek Koźliński

Legitymuje się licencją zawodową Zarządcy Nieruchomości o numerze 9855 wydaną w 2004 roku, Pośrednika w Obrocie Nieruchomościami o numerze 5563 z 2007 roku, oraz uprawnieniami zawodowymi w zakresie Szacowania Nieruchomości o numerze 7714 od 2020 roku.

Kontakt

tel. +48 501 443 785
jkozlinski@jim-im.pl

Media społecznościowe
Partnerzy

//